Projectile motion - Lab Report


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion - Lab Report
Beskrivelse Lab report helps student to understand the lesson and get higher marks, its about projectile motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord motion / force / acceleration / velocity / gravity
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Aryam Ibrahim
Skole / Organisasjon Dr. Tahani
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20