Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Beskrivelse This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collision, Collisions, Conservation, Conservation of Linear Momentum, Linear Momentum, Momentum, elasticity
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Ahmed S. Mahil, Dr. Mohammed Mansour
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 26.11.20