Activity in Mechanics (Collisions)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Activity in Mechanics (Collisions)
Beskrivelse This is a simulation-based activity in collisions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collisions, Energy, Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Lowell Gabunilas
Skole / Organisasjon University of Science and Technology of Southern Philippines
Lastet opp 20.11.20
Oppdatert 20.11.20