Hook's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hook's law
Beskrivelse A worksheet about Hooke's law, that discuss the force and energy
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Multiple-Choice Concept Questions, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hook's law, energy, force
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Moza Alteneiji
Skole / Organisasjon University
Lastet opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20