Friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction
Beskrivelse This experiment is talking about friction and what happens when we rub the books together.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction, heat, molecules, temperature
Simuleringer Friksjon (HTML5), Friction


Forfattere Alia Alsuwaiji
Skole / Organisasjon Alia Alsuwaiji
Lastet opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20