projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Beskrivelse the experiment is about projectile motion, we will study the relation between the height and the time of flight. Moreover, study the relationship between the angle θ and the range.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile-motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere khawla alnimer
Skole / Organisasjon university of sharjah
Lastet opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20