Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse Projectile Motion experiment using phet simulation to prove that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord lab experiment, simulation
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere meera ahli
Skole / Organisasjon university of sharjah
Lastet opp 16.11.20
Oppdatert 16.11.20