Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)
Beskrivelse The students will study the law of conservation of mechanical energy. They will collect data for potential and kinetic energy in the absence of non-conservative forces(friction) and then verify the conservation of mechanical energy laws.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation of Mechanical Energy, Friction, Lab Report, conservative force, non-conservative force
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Ahmed S. Mahil, Dr.Mohammed Mansour
Skole / Organisasjon university of sharjah
Lastet opp 14.11.20
Oppdatert 26.11.20