projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Beskrivelse : To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance, horizontal velocity, vertical velocity
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere abdulla faihan
Skole / Organisasjon University pf sharjah
Lastet opp 06.11.20
Oppdatert 06.11.20