Projectile Motion report


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion report
Beskrivelse This report is aimed to study the relationship between range and the angle of the cannon with and without air resistance, as well as the maximum height.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Relationship between range, angle and height
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Ahmed Alsuwaidi
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 06.11.20
Oppdatert 06.11.20