Change Your Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Change Your Motion
Beskrivelse Explore the effects of mass (inertia), force, and friction on acceleration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Force, Inertia, Mass, Newton's Laws
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Arlyn DeBruyckere
Skole / Organisasjon Hutchinson High School
Lastet opp 26.10.20
Oppdatert 26.10.20