Using the Molecular Shapes PhET Simulation: Concept Development for Understanding Molecular Geometry and Shape


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using the Molecular Shapes PhET Simulation: Concept Development for Understanding Molecular Geometry and Shape
Beskrivelse This activity was done in week 6 of the first term general chemistry course at UC-Riverside. The activity was done at the beginning of the unit on VSEPR and molecular geometry/shape, which was initiated immediately after the unit on covalent bonding and Lewis structures. This activity was done as the initial exploration into the concept of molecular geometry/shape, with the goal of helping students understand how VSEPR can be used to predict the geometry and shapes of molecules, and estimate the real bond angles for different types of molecular shapes.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord VSEPR, bond angle, molecular geometry, molecular shape
Simuleringer Molekylform (HTML5)


Forfattere Jack Eichler, Ellen Yezierski
Skole / Organisasjon UC Riverside
Lastet opp 23.10.20
Oppdatert 26.10.22