Middle School - Electric Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Middle School - Electric Circuits
Beskrivelse A guided inquiry task for middle school students on electric circuit basics.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Year 9, circuits, electricity, physics
Simuleringer DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Chris Straughan
Skole / Organisasjon Sunshine Coast Grammar School
Lastet opp 22.10.20
Oppdatert 22.10.20