One- and Two-Dimensional Collisions - Concepts Practice


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel One- and Two-Dimensional Collisions - Concepts Practice
Beskrivelse In this activity, you will go through the concepts of basic collisions in one and two dimensions. The activity covers the three main types of collisions: Elastic, Inelastic and partially elastic collisions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord collision, elastic, inelastic, partially elastic
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Yaser Alosh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 13.10.20
Oppdatert 13.10.20