Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse To learn that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Laboratory Experiment, Physics 1, Projectile Motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Ali Al-Baiti
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 12.10.20
Oppdatert 12.10.20