Measuring Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Measuring Density
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Density, Float, Mass, Sink, Volume
Simuleringer Density


Forfattere Muhammad Abdul Rahim
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 11.10.20
Oppdatert 17.10.20