Horizontal Projectile


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Horizontal Projectile
Beskrivelse This is a lab report students can use to practice projectile motion and the variable that cause changes in this experiment.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile, motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere amr samer
Skole / Organisasjon University of sharjah
Lastet opp 04.10.20
Oppdatert 04.10.20