Projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion
Beskrivelse In this short experiment, students will perform several trials to determine and prove that the the time of flight for a horizontal projectile is independent of its initial speed. also students will observe the effect of the air resistance on the projectile motion and the range it covers.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile, air resistance, initial speed., motion, range, time, vertical distance
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Mohamad Farhat
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 01.10.20
Oppdatert 01.10.20