Forces at Equlibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces at Equlibrium
Beskrivelse study the equilibrium of the system by knowing two or three vectors(forces) affect on a system and let it at rest.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Equilibrium, Vectors, addition of vectors
Simuleringer Vektorsum (HTML5), Vektoraddisjon


Forfattere Abdulraheem Khudada
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 27.09.20
Oppdatert 27.09.20