Vector Addition


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Addition
Beskrivelse Students use the simulation to see how vectors can be added visually.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Victor Addition, Victors
Simuleringer Vektoraddisjon


Forfattere Abdullah Monif Assker
E-post for kontakt abdlamo8@gmail.com
Skole / Organisasjon Sharjah University
Lastet opp 25.09.20
Oppdatert 27.09.20