NGSS Eating and Exercise Activity HS-LS1-2


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel NGSS Eating and Exercise Activity HS-LS1-2
Beskrivelse This is designed to be an online activity for breakout rooms in online learning. Students will model matter and energy and simulate different weight goals.
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord BMR, LS1-2, NGSS, calories, energy, matter, model, modelling, online, remote learning, zoom
Simuleringer Eating & Exercise


Forfattere Melissa Pain
Skole / Organisasjon Hong Kong International school
Lastet opp 24.08.20
Oppdatert 24.08.20