Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante
Beskrivelse Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Portuguese (Brazil)
Nøkkelord método do polígono, soma de vetores, vetor resultante
Simuleringer Vektorsum (HTML5), Vector Addition: Equations (HTML5)


Forfattere RONIVAN SOUSA DA SILVA SUTTINI
Skole / Organisasjon RONIVAN SOUSA DA SILVA SUTTINI
Lastet opp 22.08.20
Oppdatert 22.08.20