In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET
Beskrivelse This is a 60 to 90 min. worksheet related to the concept of refraction and total internal reflection with simulations activities. Students can observe, examine, explore and connect the simulations to the concepts and would have a better understanding of the behaviour of the light rays in prisms with different shapes.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Angle of Incidence, Angle of Reflection, Angle of Refraction, Incident Ray, Law of Refraction, Prisms, Reflected Ray, Reflection of light, Refracted Ray, Refraction of light, Refractive Index, Snell's Law, Total Internal Reflection
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys


Forfattere Solmaz Khodaeifaal
Skole / Organisasjon Math Potentials
Lastet opp 04.08.20
Oppdatert 04.08.20