Sound Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Waves
Beskrivelse Guided inquiry for middle school students. Introduces the terms amplitude, frequency, wavelength and period.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, sound, waves
Simuleringer Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Chris Straughan
Skole / Organisasjon Sunshine Coast Grammar School
Lastet opp 30.07.20
Oppdatert 30.07.20