Charging By Rubbing


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charging By Rubbing
Beskrivelse This is a short activity where students investigate, Charged object Charging an object The effect of the number of the excessive charge How do like charges and unlike charges behave? Polarization.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord attract, charging, investigation, repel, rubbing
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5)


Forfattere Bilal Sengez
Skole / Organisasjon School of Science and Technology
Lastet opp 23.07.20
Oppdatert 23.07.20