Elementary Pendulum Lab 4th-5th


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Elementary Pendulum Lab 4th-5th
Beskrivelse This was created for distance learning. Only have students do one trial, but have them create a graph for each variable so they can see how the manipulated variable affects the data. Modified it from another awesome teacher's worksheet for this lab from MS/HS.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord experiment, scientific method
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Cheryl Fogel
E-post for kontakt cheryl.fogel@polk-fl.net
Skole / Organisasjon Polk County Public Schools, Florida
Lastet opp 07.07.20
Oppdatert 07.07.20