Understanding Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Understanding Circuits
Beskrivelse The lab is designed to give students additional practice working with parallel-series circuits. The lab finds the students solving a intermediate parallel-series circuit. The students next develop a better understanding of circuits by ranking the brightness of identical lightbulbs.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Ohm's Law, Voltage, circuits, parallel, resistance, series
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 06.07.20
Oppdatert 06.07.20