In/Post-Class Activity, Resonance, Spring, PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel In/Post-Class Activity, Resonance, Spring, PhET
Beskrivelse This is a 30 to 60 min. worksheet related to resonance with conceptual questions and simulations activities. Students will be able to observe, examine, and connect the simulations to the concept and have a better understanding of resonance with springs.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Resonance, Vibration, natural frequency, spring
Simuleringer Resonance


Forfattere Solmaz Khodaeifaal
Skole / Organisasjon Math Potentials
Lastet opp 30.06.20
Oppdatert 30.06.20