Hooke's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law
Beskrivelse This was designed for students in the UK at KS4 (aged 14-16) The spreadsheet is designed for quick and easy analysis. The spreadsheet was originally a Google sheets documents and so works better with Google sheets
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's, energy, extension, spring
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Ian Salisbury
Skole / Organisasjon Bourne Community College (UK)
Lastet opp 30.06.20
Oppdatert 01.07.20