Electric Field Hocket


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hocket
Beskrivelse The simulation will help students to find connection between the path of the puck, the electric field and the equipotential lines.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric charge, electric fields, potential difference
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 21.06.20
Oppdatert 21.06.20