Electric Field Hocket


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hocket
Beskrivelse The simulation will help students to find connection between the path of the puck, the electric field and the equipotential lines.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric charge, electric fields, potential difference
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere David Wirth
E-post for kontakt davidwirth01@gmail.com
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 21.06.20
Oppdatert 21.06.20