Waves Intro, Water, Virtual Ripple Tank, Pre/In/Post-Class Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves Intro, Water, Virtual Ripple Tank, Pre/In/Post-Class Worksheet
Beskrivelse This is a 30-45 minutes worksheet with activities related to the water section. Wave properties are examined and measured by the PhET simulations. The wave concepts are explored with the activities.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, ripple tank, wavelength, waves in water
Simuleringer Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Solmaz Khodaeifaal
Skole / Organisasjon Math Potentials
Lastet opp 15.06.20
Oppdatert 15.06.20