Models of the Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of the Atom
Beskrivelse A work sheet task that uses the PhET simulation to investigate and compare the Plum Pudding and Rutherford model of the atom.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Alpha, Rutherford, nucleus, quantum
Simuleringer Rutherfordavbøynig (HTML5), Rutherford Scattering


Forfattere Chris Straughan
Skole / Organisasjon Sunshine Coast Grammar School
Lastet opp 15.06.20
Oppdatert 15.06.20