Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse In this lab, students will investigate how the range of the projectile is affected by its initial launching angle. Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum. The students will also measure the maximum height of the projectile and compare it and to the theoretical value.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord mecahnics lab, physics virtual lab, projectile motion lab
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Nadia Lvov
Skole / Organisasjon Essex County College
Lastet opp 08.06.20
Oppdatert 08.06.20