motion along straight line with constant speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel motion along straight line with constant speed
Beskrivelse this activity aims to study the one dimensional motion with constant speed and determine the speed using the average and the slope from the velocity time graph.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord constant speed, one dimensional motion
Simuleringer Forces in 1 Dimension


Forfattere Tahani Sarayreh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 04.06.20
Oppdatert 04.06.20