Forces at equilibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces at equilibrium
Beskrivelse The student will act on an object by two forces and then find their resultant using trial and error method, then the student will act by three forces and then find their resultant. the student will use analytical and graphical methods and then do comparison.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord equilibriant force, equilibrium. resultant force, forces
Simuleringer Vektorsum (HTML5), Vektoraddisjon


Forfattere Nawal Nayfeh
E-post for kontakt nawalnayfeh@sharjah.ac.ae
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 04.06.20
Oppdatert 04.06.20