I, V and R in circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel I, V and R in circuits
Beskrivelse The current and voltage in simple, series and parallel circuits are analyzed.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord series and parallel circuits, simple
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Suchitra CHEPIN
Skole / Organisasjon CSUSM
Lastet opp 03.06.20
Oppdatert 03.06.20