Refraction of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction of Light
Beskrivelse In this guided activity, students will investigate how light bends when it travels from one medium to another medium. They will relate the refractive index of a material to the speed of light in that material.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord index of refraction, refraction, snell's law
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Ferdinand Bautista
E-post for kontakt ferdinandsbautista@hotmail.ph
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 02.06.20
Oppdatert 02.06.20