Ranking Specific Heat Capacities


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ranking Specific Heat Capacities
Beskrivelse This short activity gets students to determine the relative (qualitative) specific heat capacities of four different materials.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord specific heat capacity
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5)


Forfattere Jason Law
Skole / Organisasjon TDSB
Lastet opp 27.05.20
Oppdatert 27.05.20