Speed of a Mechanical Wave


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Speed of a Mechanical Wave
Beskrivelse This activity aims to (a) investigate the relationship between wavelength and frequency for a wave traveling in a medium and (b) to determine the effect of increasing the tension on the speed of the wave in a medium.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord frequency, mechanical wave, wave, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Ferdinand Bautista
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 25.05.20
Oppdatert 25.05.20