Simple Pendulum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Simple Pendulum
Beskrivelse This activity aim to investigate (1) the conditions necessary for a simple pendulum to execute simple harmonic motion and (2) the factors that affect the period of oscillation of a simple pendulum.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord SHM, period, simple pendulum
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Ferdinand Bautista
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 24.05.20
Oppdatert 24.05.20