Lab: Electric Field and Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Electric Field and Potential
Beskrivelse This is a virtual lab that allows students to explore electric field and potential of a point charge, superposition principle for field and potential, and relationship between electric field and potential.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electric field, electric potential
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Inna Shpiro
Skole / Organisasjon CCAC
Lastet opp 22.05.20
Oppdatert 22.05.20