Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)
Beskrivelse The student will investigate the oscillatory motion and determine the gravity using simple pendulum experimental data and find the spring constant using mass on spring experimental data.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord mass on spring, periodic time, simple Pendulum, simple harmonic motion
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5), Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 21.05.20
Oppdatert 21.05.20