collision in one and two dimensions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel collision in one and two dimensions
Beskrivelse The student will do the collision experiment, elastic and inelastic and then verify the law of conservation of momentum and the conservation of kinetic energy,for both collision in one dimension and collision in two dimensions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord collision, conservation of momentum, elastic, inelastic, kinetic energy
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 20.05.20
Oppdatert 20.05.20