Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Beskrivelse The student will study the law of conservation of mechanical energy. He/she will collect many data for potential energy and kinetic energy in the absence of non conservative forces and then verify the low of conservation of mechanical energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Mechanical energy, Potential energy, kinetic Energy, non conservative force
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 19.05.20
Oppdatert 19.05.20