Projectile Motion Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Experiments
Beskrivelse The student will do many experiments to study many facts regarding the projectile motion and verify these facts experimentally and also find the gravity, then compare it to the real value.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion in two dimensions, Projectile motion, acceleration of gravity, horizontal velocity, vertical velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 16.05.20
Oppdatert 19.05.20