https://youtu.be/B4_UEJzch3o


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel https://youtu.be/B4_UEJzch3o
Beskrivelse Simulation of Boyle, Charles and Gay-Lussac experiments to deduce the ideal gas laws. Experiment in 9 video lessons with spreadsheet for training.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Portuguese
Nøkkelord ideal gas. gas law. clapeyron equation. state functions
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Introduksjon til gasslover (HTML5)


Forfattere Marcos aurélio Silva
Skole / Organisasjon IF BAIANO
Lastet opp 15.05.20
Oppdatert 18.05.20