coulomb's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel coulomb's Law
Beskrivelse The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere Nawal Nayfeh
E-post for kontakt nawalnayfeh@sharjah.ac.ae
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 15.05.20
Oppdatert 19.05.20