coulomb's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel coulomb's Law
Beskrivelse The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 15.05.20
Oppdatert 19.05.20