PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Energy Forms and Changes Virtual Lab
Beskrivelse This activity introduces the physical science concept of specific heat capacity through exploration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord brick, heat, high school, iron, physics, specific heat capacity, sph3u, temperature, water
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger


Forfattere Kevin McCormack
Skole / Organisasjon St. Patrick C.S.S
Lastet opp 14.05.20
Oppdatert 14.05.20