Stable Isotopes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Stable Isotopes
Beskrivelse Activity which has student build different isotopes to determine what determines the stability of an atoms
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Isotopes, Nuclear reactions
Simuleringer Isotoper og Atommasse (HTML5)


Forfattere barbara buckley
Skole / Organisasjon manasquan high school
Lastet opp 13.05.20
Oppdatert 13.05.20