Capacitor and Dielectric 2


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Capacitor and Dielectric 2
Beskrivelse This activity includes the effect of inserting dielectric into parallel plate capacitor. How the other parameters change with each others like the capacitance, charge, potential difference, electric field. The capacitors connection ( series and parallel).
Emne Fysikk
Nivå Annet, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Capacitance, Capacitor, Dielectric, electric field, energy, farad, permitivity
Simuleringer Capacitor Lab, Kondensatorer - grunnleggende (HTML5), Ladninger og Felt (HTML5), DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Curve Fitting (HTML5)


Forfattere Bassam Rashed
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 10.05.20
Oppdatert 10.05.20